XXXIX Combinata degli Stili - Lugo / Ravenna.


50 RANA SENIORES MASCHI