XXXIX Combinata degli stili Ferrara.


50 DORSO RAGAZZI MASCHI