XXXIX Combinata degli stili Ferrara.


50 RANA RAGAZZI MASCHI